Card image cap
After Effects là gì

Adobe After Effects là một ứng dụng phần mềm để tạo đồ họa chuyển động và các hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong video, nội dung trực tuyến và bản trình bày. After Effects có sẵn trên cả Mac OS và máy tính Windows.