Đây là một thoả thuận pháp lý giữa người hoặc tổ chức ("Khách hàng" hoặc "bạn") đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") và các Thực thể Ký kết với 3T Design  có thể áp dụng ("3T Design", "chúng tôi") . Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này, ký một Đơn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn ở độ tuổi pháp lý và có quyền ràng buộc Khách hàng với Đơn đăng ký, các Điều khoản này, và Bản mô tả Dịch vụ áp dụng (gọi chung là "Thỏa thuận").

VIÊN ĐỒ HỌA 3T DESIGN

Địa chỉ : Đống Đa - Thành Phố Huế

SĐT: 0373278591

Gmail : 3TDesign.edu@gmail.com

VỀ 3T DESIGN

Điều khoản sử dụng

Quy chế hoạt động

Chính sách bảo mật

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Chính sách hoàn tiền

Facebook

YouTube

Blog

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Khóa học Adobe

Khóa học Autodesk

TUYỂN DỤNG

Atilifate

Sell