Adobe Illustrator - Cơ Bản

3T Desgin
10 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

 

Khóa đào tạo Adobe Illustrator – Cơ Bản

Phần một - Cơ Bản

Khám phá cách thiết kế và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời bằng Adobe Illustrator CC. Khóa đào tạo toàn diện này là khóa đầu tiên trong chuỗi ba khóa học Illustrator của Viện Đồ Họa 3T Design. Học cách làm việc với bản vẽ; làm thế nào để vẽ bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng bằng các công pen, và làm thế nào để bắt đầu tổ chức màu sắc trong tác phẩm nghệ thuật của bạn với sự trợ giúp của swatches. 3T Design hướng dẫn các hình dạng vẽ, điều chỉnh các nét, định dạng văn bản với các phông chữ thay đổi và vẽ các tác phẩm nghệ thuật tự do, có hoặc không có máy tính bảng. Mỗi chương để lại cho bạn một bộ kỹ năng mới và một cảm giác hoàn thành thực sự.


 

Giới thiệu khóa học

 

Những gì bạn sẽ học được trong khóa đào tạo này

 • Mở, tạo, lưu và đóng tài liệu
 • Làm việc với bản vẽ
 • Thu phóng và xoay
 • Vẽ các đường, vòng cung, lưới và xoắn ốc
 • Vẽ hình
 • Làm việc ở chế độ màu RGB so với CMYK
 • Tạo và áp dụng swatches
 • Điều chỉnh đột quỵ và trọng lượng đường
 • Định dạng văn bản với phông chữ thay đổi
 • Xây dựng đường dẫn tùy chỉnh với công cụ Shape Builder và Tham gia
 • Vẽ dạng tự do với Bút chì
 • Vẽ và xóa tác phẩm nghệ thuật bằng cọ Blob
 • Vẽ bằng công cụ Curvature
 • Illustrator hay nhất: công cụ Pen
 • Định hình lại các góc tròn cho hiệu ứng nghệ thuật
 • Xuất đồ họa màn hình

Nội dung khóa học

 • Bài 2: Mở từ màn hình Windows 03:43
 • Bài 4: Giới thiệu màn hình Bắt đầu 04:20
 • Bài 5: Tạo một tài liệu mới 05:18
 • Bài 6: Các đơn vị thiết kế: Điểm và picas 05:51
 • Bài 7: Cài đặt tài liệu nâng cao 07:19
 • Bài 9: Sửa đổi tài liệu mới của bạn 06:22
 • Bài 10: Lưu các thay đổi của bạn 05:39
 • Bài 11: Đóng các tài liệu đang mở trên PC 04:22
 • Bài 13: Sử dụng công cụ Artboard 09:42
 • Bài 14: Hoàn tác, Làm lại và Hoàn nguyên 05:22
 • Bài 15: Chọn nhiều bảng vẽ 08:05
 • Bài 16: Tạo và sao chép bảng vẽ 07:56
 • Bài 17: Năm cách để thay đổi kích thước bảng vẽ 05:22
 • Bài 18: Giới thiệu bảng Artboards 05:48
 • Bài 19: Điều hướng giữa các bảng vẽ 05:35
 • Bài 20: Căn chỉnh và phân phối bảng vẽ 08:35
 • Bài 21: Tự động thu dọn bảng vẽ của bạn 06:26
 • Bài 22: Artboards và thước kẻ 08:33
 • Bài 24: Phóng to và thu nhỏ 05:58
 • Bài 25: Phóng to một lựa chọn (hoặc không) 02:23
 • Bài 29: Phóng to thu nhỏ vùng chọn 02:15
 • Bài 26: Phóng to hoạt ảnh và Hiệu suất GPU 03:57
 • Bài 27: Cuộn (hoặc xoay) tài liệu 02:35
 • Bài 28: Chỉ định mức thu phóng tùy chỉnh 03:30
 • Bài 29: Làm việc với nhiều tài liệu đang mở 04:18
 • Bài 30: Tùy chỉnh bảng điều khiển của bạn (quan trọng!) 06:18
 • Bài 31: Lưu các bảng tùy chỉnh của bạn làm không gian làm việc 02:29
 • Bài 32: Tối ưu không gian làm việc 03:55
 • Bài 33: Cắt chế độ trình bày chế độ xem 03:37
 • Bài 35: Tạo đường guides 10:31
 • Bài 36: Tạo đường line 07:16
 • Bài 37: Đường Line và hộp giới hạn 06:25
 • Bài 38: Nhân bản và mở rộng 05:13
 • Bài 39: Sử dụng lệnh Di chuyển 06:16
 • Bài 40: Giới thiệu công cụ Scissors tool 04:38
 • Bài 41: Nối các đường Line 03:33
 • Bài 42: Sử dụng công cụ Arc 04:54
 • Bài 43: Sử dụng công cụ Lưới hình chữ nhật 09:16
 • Bài 44: Sử dụng công cụ Polar Grid 05:47
 • Bài 45: Sử dụng công cụ Spiral tool 06:58
 • Bài 46: Thêm một đầu tròn vào một hình xoắn ốc 05:34
 • Bài 47: Điều chỉnh độ cong của vòng cung 05:37
 • Bài 48: Căn giữa tất cả các tác phẩm nghệ thuật trên một bảng vẽ 03:02
 • Bài 51: Tạo Teamplace 06:04
 • Bài 52: Sử dụng công cụ Ellipse 05:05
 • Bài 53: Tạo biếng dạng hình Elip 08:23
 • Bài 54: Nhân đôi đối tượng 08:15
 • Bài 55: Tạo đường gộp Path 07:56
 • Bài 56: Sữ dụng công cụ retangal 05:29
 • Bài 57: Tạo góc bo tròn 05:31
 • Bài 58: Tạo thêm một số họa tiết 10:35
 • Bài 59: Xoay tác phẩm nghệ thuật 06:03
 • Bài 60: Sử dụng các công cụ Đa giác và Ngôi sao 05:17
 • Bài 61: Làm việc với đa giác tùy chọn 06:44
 • Bài 62: Tạo ngôi sao 5 cánh hoàn hảo 05:44
 • Bài 63: Tạo các đối tượng lặp lại 07:41
 • Bài 64: Giới thiệu chế độ Group Isolation mode 06:44
 • Bài 65: Thêm bóng đổ vào một lớp 03:18
 • Bài 66: Thêm hiệu ứng flare 09:11
 • Bài 67: Thủ thuật phím dấu ngã tuyệt mật 03:55
 • Bài 69: Các chế độ màu: RGB so với CMYK 06:56
 • Bài 70: Hue, độ bão hòa và độ sáng 05:17
 • Bài 71: Chọn màu từ quang phổ 03:32
 • Bài 72: Tạo và lưu mẫu màu 05:50
 • Bài 73: Tạo mẫu màu cho nhóm đối tượng 06:30
 • Bài 74: Tìm kiếm các mẫu màu 03:00
 • Bài 75: Tự động thêm mà xóa các mã màu 03:15
 • Bài 76: Sử dụng công cụ Eyedropper 03:38
 • Bài 77: Tải các mẫu từ một tài liệu khác 03:19
 • Bài 79: Điều chỉnh kích thước đường viền 03:23
 • Bài 80: Tùy chọn đường viền 05:06
 • Bài 81: Giới hạn Caps, joins, and miter 05:31
 • Bài 82: Ứng dụng strock 06:42
 • Bài 83: Dấu gạch ngang và đầu mũi tên 06:26
 • Bài 84: Chỉnh sữa độ rộng strock. 07:35
 • Bài 91: Điều chỉnh nâng cao strock 06:07
 • Bài 85: Căn chỉnh align các đường strock 04:36
 • Bài 86: Tạo hình dạng strock 05:37
 • Bài 87: Tạo đường viền chấm tròn 03:55
 • Bài 88: Tạo bánh răng 07:12
 • Bài 89: Tạo nhiều Strock 04:44
 • Bài 90: Thêm các hiệu ứng chiều sâu strock 06:46
 • Bài 93: Đặt và chạy văn bản 06:06
 • Bài 94: Điều chỉnh khung văn bản 03:55
 • Bài 95: Sữa đỗi khung văn bản 04:50
 • Bài 96: Tạo hướng dẫn lề tùy chỉnh 04:10
 • Bài 97: Sơ lượt về text 02:44
 • Bài 98: Căn chỉnh văn bản 03:18
 • Bài 99: Điều chỉnh kích thước chữ theo hàng 09:40
 • Bài 100: Tùy chỉnh phong chữ 09:59
 • Bài 100: Tùy chỉnh style text 03:36
 • Bài 101: Kerning 07:05
 • Bài 103: Hoàn thiện dự án 02:14
 • Bài 108: Sử dụng lệnh Join tool 10:16
 • Bài 109: Công cụ join tool 03:56
 • Bài 110: Object> Path> Outline Stroke 03:58
 • Bài 111: Công cụ shape builder tool 09:23
 • Bài 112: Tạo hình nâng cao 10:17
 • Bài 113: Khởi tạo dự án mới 10:23
 • Bài 114: Tạo hiệu ứng cho shape 12:06
 • Bài 115: Tạo đường viền và bóng đỗ 07:57
 • Bài 116: Tạo hình shape điêu khắc 08:19
 • Bài 117: Chuyển đổi văn bản thành vector 08:23
 • Bài 118: Tùy biến công cụ shape buider tool nâng cao 07:59
 • Bài 119: Tạo hình shape tool 06:08
 • Bài 120: Hoàn thiện sản phẩm 05:13
 • Bài 123: Công cụ vẽ tự do pencil tool 04:41
 • Bài 124: Công cụ Smooth và Path Eraser 04:50
 • Bài 125: Kết nối các strock 03:33
 • Bài 126: Vẽ các đường thẳng vuông góc 02:46
 • Bài 127: Tạo mẫu vẽ 04:07
 • Bài 128: Kết nối pencil với wacom 08:22
 • Bài 129: Tô màu hoàn thiện dự án 07:21
 • Bài 131: Vẽ tranh bằng bút vẽ Blob 06:00
 • Bài 132: Hợp nhất các đường Blod 03:46
 • Bài 133: Giới thiệu công cụ Eraser 08:16
 • Bài 134: Sắp xếp lại các phím tắt 04:31
 • Bài 135: Kết hợp các đường Blod 05:45
 • Bài 136: Hợp nhất các đường Compound path 06:43
 • Bài 137: Retouch strock 06:47
 • Bài 138: Tạo shape cho đôi mắt 05:41
 • Bài 139: Giảm giá trị độ tròn 06:38
 • Bài 143: Vẽ phác thảo bằng công cụ Curvature 04:12
 • Bài 144: Tạo đường cong mềm mại và góc cạnh 04:33
 • Bài 144: Tạo và chỉnh sửa phác thảo đường dẫn mở 06:52
 • Bài 146: Tạo đường path 09:36
 • Bài 147: Đỗ màu patterns 06:32
 • Bài 148: Tạo các hình khối cho dự án 09:04
 • Bài 149: Tạo mẫu màu gradient đầu tiên 07:37
 • Bài 150: Tạo shape với curvature 08:44
 • Bài 152: Nhân đôi đối tượng phức tạp 05:12
 • Bài 153: Tạo đối tượng tùy chỉnh 05:00
 • Bài 154: Tạo hình gợn sóng 06:48
 • Bài 155: Hoàn thiện dự án 02:54
 • Bài 158: Tạo điểm góc 05:53
 • Bài 159: Thêm và xóa các điểm neo 04:49
 • Bài 160: Tạo các điểm neo smooth 05:01
 • Bài 161: Vẽ các đường cong mềm mại 05:16
 • Bài 163: Sữ dụng công cụ Anchor point 05:12
 • Bài 163: Tùy biến điểm neo 03:31
 • Bài 163: Vẽ phác thảo hình ảnh thực với pen 10:29
 • Bài 164: Vẽ đường pen phức tạp 03:56
 • Bài 167: Sao chép và sử dụng lại các đoạn đường path 03:09
 • Bài 168: Vẽ chi tiết 08:05
 • Bài 169: Tạo kích thước với bóng
 • Bài 170: Che mắt, tai và mũi
 • Bài 171: Vẽ phác thảo dễ dàng
 • Bài 172: Làm mịn các góc
 • Bài 173: Tiện ích góc tròn
 • Bài 174: Làm tròn các điểm góc
 • Bài 175: Thay đổi kiểu góc
 • Bài 176: Làm tròn các ký tự kiểu
 • Bài 177: Làm tròn tuyệt đối so với tương đối
 • Bài 178: Vẽ với hình chữ nhật tròn
 • Bài 179: Vẽ iPhone
 • Bài 180: Trang trí màn hình iPhone
 • Bài 181: Vẽ vỏ điện thoại thông minh bằng da
 • Bài 182: Tô màu mẫu nghệ thuật đường kẻ
 • Bài 183: Biến các góc thành đường cong hữu cơ
 • Bài 184: Định hình lại các đường tròn
 • Bài 185: Tiết kiệm cho thiết bị và web
 • Bài 186: Căn chỉnh các đối tượng với lưới pixel
 • Bài 187: Căn chỉnh các đối tượng khi bạn vẽ hoặc sửa đổi chúng
 • Bài 188: Căn chỉnh văn bản với lưới pixel
 • Bài 189: Giới thiệu lệnh Save for Web
 • Bài 190: Mở rộng nghệ thuật cho phù hợp
 • Bài 191: Đối với thiết bị và bản trình bày, hãy sử dụng PNG
 • Bài 192: Lưu đồ họa 8 bit
 • Bài 193: Lưu ảnh JPEG
 • Bài 194: Lưu tệp SVG dựa trên vector
 • Bài 195: Chuyển nhượng bản quyền
 • Bài 196: Sử dụng lệnh Xuất cho màn hình
 • Bài 197: Sử dụng bảng Xuất nội dung
 • Bài 198: Thủ thuật tiết kiệm thời gian xuất nội dung

Thông tin giảng viên

3T Desgin
24 học viên 7 khóa học

Với hơn 1000 khách hàng

Trong hơn 3 năm, Viện Đồ Họa 3T Design cung cấp các chương trình đào tạo cho hơn 1000 khách hàng bao gồm các công ty, doanh nghiệp, và các học viên trên toàn quốc, với các khóa học online và offline chất lượng, với giáo trình được biên soạn bài bản, chuyên sâu đáp ứng nhu cầu học tập của học viên

Với sứ mệnh: Kiến tạo nền tảng, Khơi nguồn sáng tạo, Nâng tầm đẳng cấp Sẻ giúp các học viên tiếp cận dể dàng hơn với những công cụ sáng tạo

3T Design lấy 3 chữ Tâm, Tầm, Tài làm nền tảng cũng như kim chỉ nam để định hướng phát triển Đến với 3TDesign để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và sự cần mẫn của đội ngủ chúng tôi

Học viên đánh giá

5
10 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Trường Vỹ

Cũng học song 6 khóa Ps rồi cảm thấy quá đã quất luôn khóa Ai, chất lượng quá tuyệt vời, mà cũng hay mình bị mấy chị dụ hay sao mà nói cái là học liền, mà rất xứng đáng đồng tiền, quá rẻ quá hợp lý em ơn anh chị nhiều

Trương Như Hiền

hãy học và cảm nhận, khóa học cơ bản thôi nhưng em học được rấ nhiều từ thầy kiến thức thật rộng lớn

Nông Thị Thủy

Trời phát hoảng, khi mới đăng ký song nhìn thấy trọn bộ 3 khóa học mà nó lên đến gần 500 bài giảng nhìn là kết luôn, thêm 3 khóa nhiếp ảnh, màu với web, đúng thứ mình cần luôn, mà máy em hơi yếu, tải tài liệu không mà hơn 3G rồi mấy bạn ạ, quá chất lượng, mình thấy giáo trình với tài liệu rất ổn áp

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

một khóa học online - kết hợp với trực tuyến, rất hay trong quá trình học được anh chị 3TDesign hổ trợ rất nhiệt tình và thường xuyên, làm cho mình rất có động lực để học tập, và hoàn thiện tốt khóa học, em cám ơn nhiều ạ

Hoang Quốc Huy

Phải nói là khóa học chi tiết, cẩn thận, bài bản, dễ hiểu nhất từ trước tới nay cho người mới học. Cám ơn giảng viên, hi vọng sẽ có nhiều khóa học về quảng cáo từ tay thầy!

Mai Văn Hạnh

khóa học khá ok và dễ hiểu.

Trần Thị Dịu

Đây là một trong những khóa học Ai trong chuổi khóa học đầu tiên, mình rất ấn tượng với giáo trình được thiết kế rất chuyên sâu gồm 3 phần cơ bản - trung cấp và nâng cao, mình đã học song phần một và cảm thấy rất xứng đáng, mọi thứ nó rất bài bản chắc chắn, chứ không phải kiểu thực dụng, như thầy nói học phải hiểu được bản chất nếu không hiểu học cũng vô ích vì không có nền tảng không làm được gì, khắc ghi lời thầy

Nguyễn My

học được rất nhiều kiến thức hay

Hoàng Như Ý

hãy đăng ký cho mình khóa học để cảm nhận các bác ak,

Nguyễn Công Tứ

Tôi rất vui vì công ty của tôi đã cho tôi học Photoshop trong lớp học này. Giáo viên là một trong những người giỏi mà tôi học và giữ cho lớp học vui vẻ khi chúng tôi học

168.000đ 268.000đ -38%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 14 giờ 11 phút
Giáo trình: 174 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC