Adobe Photoshop - Trung Cấp

3T Desgin
10 Đánh giá 12 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 

Khóa đào tạo Adobe Photoshop – Trung Cấp

Phần Hai - Trung Cấp

Đi sâu vào các công cụ chọn tự động trong Photoshop, cũng như các lệnh Color Range, Focus Area và Refine Edge. 3T Design đề cập đến các tính năng mạnh mẽ như Smart Objects, bộ lọc Liquify và Content-Aware Fill mới. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hiệu ứng lớp, điều chỉnh Levels và Curves, Hiệu chỉnh ống kính và Độ cong phối cảnh, Làm sắc nét thông minh, v.v.

 

 

Giới thiệu khóa học

 

Những gì bạn sẽ học được trong khóa đào tạo này

 • Chọn các đối tượng trong một bức ảnh
 • Tạo mặt nạ tốt hơn với Refine Mask và Edge Detection
 • Sử dụng lệnh Chọn> Chủ đề mới
 • Thay đỗi kích thước, xoay, làm lệch và làm biến dạng một lớp
 • Chuyển đổi và nhân bản trong một thao tác
 • Chuyển đổi và làm cong văn bản
 • Tạo và che các đối tượng thông minh
 • Áp dụng Bộ lọc thông minh có thể chỉnh sửa
 • Sử dụng Quy mô và Điền vào Nhận thức Nội dung
 • Khôi phục các yếu tố ảnh bị thiếu
 • Áp dụng chế độ xếp chồng
 • Giảm béo và cắt tỉa với bộ lọc Liquify
 • Vẽ các hình dạng dựa trên vector tùy chỉnh
 • Điều chỉnh độ tương phản, màu sắc và độ sáng bằng các chế độ hòa trộn
 • Áp dụng các kỹ thuật Camera Raw nâng cao
 • Chuyển đổi ảnh đủ màu sang ảnh đen trắng tùy chỉnh
 • Làm ảnh đen trắng với màu sắc
 • Retouch chi tiết cạnh quan trọng

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu vùng chọn Color 06:53
 • Bài 2: Tùy chỉnh vùng chọn dãi màu color range Mở file ảnh bằng Adobe Bright 05:59
 • Bài 3: Tính năng hữu ích Color ranger 07:13
 • Bài 4: Chọn một đối tượng chụp ảnh trong thực tế 08:13
 • Bài 5: Làm sạch vùng chọn với Magic và Brush 08:41
 • Bài 6: Hoàn thiện vùng chọn 12:28
 • Bài 7: Cân bằng sáng tối layer với màu môi trường 12:13
 • Bài 8: Tạo hiệu ứng màu sắc cho layer 05:51
 • Bài 9: Tạo hiệu ứng motion blur effect 08:08
 • Bài 10: Tạo hiệu ứng tên lữa rocket plume 05:15
 • Bài 11: Tạo vùng chọn trung tâm 07:15
 • Bài 12: Sử dụng công cụ Forcus Area 06:22
 • Bài 13: Làm sạch vùng chọn forcus area 09:14
 • Bài 14: Xử lý chi tiết và màu môi trường 09:34
 • Bài 16: Tạo vùng chọn tĩnh so với tự động 08:51
 • Bài 17: Hoàn thiện các cạnh mặt nạ bằng công cụ smudge 07:34
 • Bài 18: Tạo mặt nạ ảnh thế giới thực 09:43
 • Bài 19: Kết hợp nhiều vùng chọn color ranger 07:36
 • Bài 20: Xóa các khoảng trống trong layer mask 09:12
 • Bài 21: Retouch mặt nạ 12:58
 • Bài 22: Retouch tăng mật độ tóc đẹp hơn 08:53
 • Bài 23: Giới thiệu lệnh Select and Mask 05:37
 • Bài 24: Các công cụ điều chỉnh select and mask 06:07
 • Bài 25: Làm việc với Edge và Smart radius 04:42
 • Bài 26: Tinh chỉnh cạnh và khử màu nhiễm 07:35
 • Bài 27: Biến ngày thành đêm với Camera raw 06:12
 • Bài 28: Blend tóc vào nền tối 10:17
 • Bài 29: Dự án và thủ thuật 06:52
 • Bài 30: Giới thiệu lệnh chuyển đỗi Free Transform 06:47
 • Bài 31: Sử dụng điểm tham chiếu Point 04:01
 • Bài 32: Skewing and distorting 04:41
 • Bài 33: Làm biến dạng layer theo mô hình Warp 08:30
 • Bài 34: Biến đỗi và nhân bản với Free Tranform 06:31
 • Bài 35: Nhân bản Free tranform nâng cao 07:38
 • Bài 36: Thiết lập màu cho forder free transform 07:09
 • Bài 37: Chuyển đỗi vùng chọn Outline 08:30
 • Bài 38: Lặp lại nhiều phép biến đỗi transformations 08:27
 • Bài 39: Tùy chỉnh lặp lại free transform 03:51
 • Bài 40: Biến đỗi làm cong văn bản 06:58
 • Bài 41: Hoàn thiện dự án 07:52
 • Bài 42: Ba cách tạo đối tượng thông minh Smart object 06:32
 • Bài 43: Biến đỗi không phá hủy pixel với Smart object 06:06
 • Bài 44: Tạo mặt nạ cho đối tượng thông minh Smart object 13:06
 • Bài 45: Chỉnh sữa đối tượng thông minh Smart Object 10:30
 • Bài 46: Các lớp điều chỉnh smart adjustments 07:22
 • Bài 47: Áp dụng các bộ lọc thông minh trong Smart Object 07:26
 • Bài 48: Chỉnh sữa mặt nạ và bộ lọc hiệu ứng 09:48
 • Bài 49: Áp dụng Camera raw như một bộ lọc thông minh 08:06
 • Bài 50: Mỡ hình ảnh smart object với camera raw 06:31
 • Bài 51: Tính năng smart object cho text 05:19
 • Bài 52: Sử dụng các đối tượng Smart Object 10:15
 • Bài 53: Chỉnh sữa text trong smart object nhiều lớp 04:33
 • Bài 54: Đưa đối tượng thông mình từ Illustrator sang Photoshop 10:04
 • Bài 55: Áp dụng hiệu ứng Photoshop cho file illustrator 10:36
 • Bài 56: Cắt bỏ ảnh bằng cách mở rộng canvas 08:13
 • Bài 57: Phóng lớn vùng chọn với content aware 10:58
 • Bài 58: Lấp vùng trống với content aware fill 10:37
 • Bài 59: Tùy chọn hộp kiểm thích ứng màu content aware fill 10:27
 • Bài 60: Khôi phục pixel bị thiếu 09:17
 • Bài 61: Chế độ xếp chồng hình ảnh 11:57
 • Bài 62: Kết hợp chế độ lớp layer với spot healing 09:24
 • Bài 63: Xóa mọi người bằng chế độ mode trong smart object 10:23
 • Bài 64: Loại bỏ các pixel không cần thiết với hiệu ứng Blur 07:19
 • Bài 65: Tự động kết hợp các layer 08:47
 • Bài 66: Auto blending với tính linh hoạt hơn 08:57
 • Bài 67: Giới thiệu công cụ Liquify fitter 09:39
 • Bài 68: Sử dụng pucker và bloat tools 09:23
 • Bài 69: Công cụ twirl pugs and smooths tool 09:48
 • Bài 70: Sử dụng Liquify masking tools 12:37
 • Bài 71: Chỉnh gương mặt với liquify 08:47
 • Bài 72: Tình huống nhận dạng khuôn mặt đặc biệt 07:44
 • Bài 73: Chỉnh sữa gương mặt trực tiếp với face tools 06:40
 • Bài 74: Khôi phục mặc định face 05:43
 • Bài 75: Cách hoạt động đối tượng vector layer shape 08:44
 • Bài 76: Vẽ đối tượng hình chữ nhật với các góc bo tròn 08:28
 • Bài 77: Cách hiển thị đường path và outline trong đối tượng vector 05:19
 • Bài 78: Tạo đường viền trong đối tượng vector 13:40
 • Bài 79: Vẽ và căn chỉnh một đối tượng vector 10:08
 • Bài 80: Tạo hình dạng tùy chỉnh vector shape 08:43
 • Bài 81: Thiết kế mộ đối tượng vector trong Illustrator 11:30
 • Bài 82: Công cụ điều chỉnh đối tượng vector 14:26
 • Bài 83: Nhân đôi và căn chỉnh các shape layer 13:30
 • Bài 84: Tạo hình ngôi sao chính tâm 04:36
 • Bài 85: Tạo các hiệu ứng Fx cho đối tượng vector 11:10
 • Bài 86: Gộp các đối tượng vector thành layer smart object 14:46
 • Bài 87: Áp dụng ánh sáng và photorealism 09:58
 • Bài 88: Chương 22.14 Tạo hiệu ứng ánh sáng với cong cụ Brush 07:20
 • Bài 89: Chuyển đối tượng text thành một shape 10:09
 • Bài 90: Hiệu ứng normal and dissolve 07:52
 • Bài 91: Sử dụng chế độ hòa tan Disslove mode 12:39
 • Bài 92: Nhóm chế độ hòa trộn làm tối Multifly 09:47
 • Bài 93: Sử dụng chế độ hòa trộn multifly mode 12:42
 • Bài 94: Nhóm blend Lighten 05:04
 • Bài 95: Áp dụng hiệu hứng Lighten 12:58
 • Bài 96: Sử dụng the dodge and burn modes 09:28
 • Bài 97: Nhóm lớp phủ và độ tương phản 14:20
 • Bài 98: Ứng dụng Overlay and soft light 10:18
 • Bài 99: Nhóm difference exclusion subtract and divide 07:20
 • Bài 100: Ứng dụng hiệu ứng differences 07:54
 • Bài 101: Nhóm hue saturation color and luminosity 14:01
 • Bài 102: Các phím tắc trong Blend modes 06:31
 • Bài 103: Cài đặt brush trong chế độ blend 04:46
 • Bài 104: Fill opacity 12:28
 • Bài 105: Blend nâng cao với this layer and underlying layer 07:24
 • Bài 106: Hoàn thiện dự án 07:31
 • Bài 107: Layer Style Drop Shadow 08:38
 • Bài 108: Làm hiệu ứng với Fill opacity 05:53
 • Bài 116: Layer style inter shadow 08:45
 • Bài 110: Điều chỉnh bóng đỗ với Global Light 05:27
 • Bài 111: Hiệu ứng phun sơn 09:04
 • Bài 112: Tạo đường viền contour 12:19
 • Bài 113: Giới thiệu bevel and emboss 13:04
 • Bài 114: Kết hợp nhiều hiệu ứng lớp layer style 06:54
 • Bài 115: Cách copy hiệu ứng layer style 04:43
 • Bài 116: Tạo nhiều hiệu ứng cộng dồn 07:07
 • Bài 117: Hoàn thiện dự án 07:14
 • Bài 118: Sữa ảnh tự động 07:11
 • Bài 119: Tìm hiểu Levels 05:50
 • Bài 120: Xem trước các pixel bị cắt 06:31
 • Bài 121: Hiểu giá trị Gama 03:55
 • Bài 122: Điều chỉnh màu theo kênh 06:16
 • Bài 123: Phục chế hình ảnh vẽ scanner 05:56
 • Bài 124: làm sạch vùng nền với Levels 06:30
 • Bài 125: Áp dụng level trong mask 10:06
 • Bài 126: Giới thiệu điều chỉnh curves adjustment 08:21
 • Bài 127: Ứng dụng Cuver 07:06
 • Bài 128: Thay đỗi phím tắc 08:32
 • Bài 129: Giới thiệu lens correction 07:21
 • Bài 130: Biến dạng, quang sai và họa tiết 09:31
 • Bài 131: Điều chỉnh góc và phối cảnh 10:03
 • Bài 132: Sử dụng lệnh Perspective Warp 06:57
 • Bài 133: Tinh chỉnh điều chỉnh phối cảnh của bạn 07:45
 • Bài 134: Màu sắc và ánh sáng buổi tối 08:37
 • Bài 136: Chỉnh ống kính tự động và DNG 07:53
 • Bài 137: Sắc sai và lệch màu 07:17
 • Bài 138: Tự động sửa ảnh JPEG 09:24
 • Bài 139: Hiệu chỉnh ống kính giúp làm thẳng 04:56
 • Bài 140: Công cụ Transform và Auto Upright 04:49
 • Bài 141: Vẽ tranh bằng cọ điều chỉnh 08:39
 • Bài 142: Sử dụng công cụ graduated filter 08:49
 • Bài 143: Sử dụng công cụ radial filter 09:19
 • Bài 144: Sử dụng tùy chọn Range Mask 08:41
 • Bài 147: Ba cách để chuyển đổi sang không gian màu grayscale 09:23
 • Bài 148: Giới thiệu Bộ trộn kênh Chanel Mixer 08:12
 • Bài 149: Tạo một hình ảnh đen trắng tùy chỉnh hoàn thiện 10:06
 • Bài 150: Tạo hiệu ứng hồng ngoại / tuyết với B&W 10:13
 • Bài 151: Giới thiệu điều chỉnh ảnh Đen trắng 04:02
 • Bài 152: Tùy chỉnh điều chỉnh ảnh Đen trắng 05:23
 • Bài 153: Tô màu hình ảnh đen trắng 04:17
 • Bài 154: Blend màu cho chế độ black and white 09:22
 • Bài 155: Chuyển đổi sang đen trắng trong Camera Raw 08:19
 • Bài 156: Tách tông màu trong Camera Raw 05:16
 • Bài 158: Quick-and-dirty 07:18
 • Bài 159: Tạo tông màu nâu đỏ chất lượng chuyên nghiệp 06:42
 • Bài 160: Gradient Map 05:55
 • Bài 161: Gradient tùy chỉnh 07:05
 • Bài 162: Thiết kế quadtone tùy chỉnh của riêng bạn 06:09
 • Bài 163: Tạo ảnh với bản đồ điều chỉnh màu ảo giác 09:27
 • Bài 165: Giới thiệu hiệu ứng Unsharp 07:53
 • Bài 166: Blend hiệu ứng làm sắc nét 10:05
 • Bài 167: Cải tiến độ sắc nét với mặt nạ bộ lọc 07:30
 • Bài 168: Giới thiệu Smart Sharpen 06:20
 • Bài 169: Làm mờ ống kính và giảm nhiễu 07:26
 • Bài 170: Điều chỉnh vùng shadow / highlight 06:00
 • Bài 171: Điều chỉnh hiệu ứng rung máy 05:50
 • Bài 172: Tăng hiệu ứng sắc nét với Emboss 05:31
 • Bài 173: Làm sắc nét với bộ lọc High Pass 06:01
 • Bài 174: Vẽ tranh bằng công cụ Sharpen 04:24

Thông tin giảng viên

3T Desgin
24 Học viên 7 Khóa học

Với hơn 1000 khách hàng

Trong hơn 3 năm, Viện Đồ Họa 3T Design cung cấp các chương trình đào tạo cho hơn 1000 khách hàng bao gồm các công ty, doanh nghiệp, và các học viên trên toàn quốc, với các khóa học online và offline chất lượng, với giáo trình được biên soạn bài bản, chuyên sâu đáp ứng nhu cầu học tập của học viên

Với sứ mệnh: Kiến tạo nền tảng, Khơi nguồn sáng tạo, Nâng tầm đẳng cấp Sẻ giúp các học viên tiếp cận dể dàng hơn với những công cụ sáng tạo

3T Design lấy 3 chữ Tâm, Tầm, Tài làm nền tảng cũng như kim chỉ nam để định hướng phát triển Đến với 3TDesign để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và sự cần mẫn của đội ngủ chúng tôi

Học viên đánh giá

5
10 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Trường Vỹ

thầy ơi em rất vui khi được là học viên của thầy, em ngưỡng mộ thầy quá, thầy ơi em yêu giọng huế mất, kkekek nói vậy thôi chứ nghe cưng ghê, quá hay thầy ak

Trương Như Hiền

Cứ tưởng đăng ký học được luôn ai ngờ phải học song khóa cơ bản mới học được khóa này, tuy khá hài nhưng rất thích cách dạy của 3TDesign, đúng lộ trình và chất lượng cao

Hoang Quốc Huy

Đến phần 2 rồi mà mình cảm thấy rất nhiều kiến thức được học ở trong phần mềm Ps này, mình sẻ quyết tâm học hết các khóa còn lại trong chuổi Ps này

Mai Văn Hạnh

Thằng bạn bảo mình sao không học bên edumall ấy, bên kia học có 300k là có khóa học rồi, nhưng mình cũng học rồi mà không làm được gì cã, vì chỉ học vẹt thôi, không hiểu được bản chất công cụ nên không làm được gì nhiều, cám ơn thầy và 3TDesign với một hệ thông khóa học rất chuyên nghiệp

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

yêu quý các anh chị hổ trợ nhiệt tình trong quá trình học, cứ tưỡng như hồi cấp 2 cấp 3 có người kiểm tra bài củ ai ngờ h lớn rồi đại học rồi, phải chăm học mới được

Nông Thị Thủy

Biets đến khóa học là một điều rất may mắn đến mình cám ơn chị linh đã giới thiệu em đến với khóa học nhiều kiến thức về công cụ này

Trần Thị Dịu

Một niềm vui nhỏ khi học được những thứ quá bổ ích

Nguyễn My

một môi trường học quá tuyệt vời mà mình từng học, tuy online nhưng rất chuẩn về kiến thức và những gì mình học được

Hoàng Như Ý

xuyên suốt khóa học rất dễ hiểu và tỉ mỹ,

Nguyễn Công Tứ

nếu được học trức tiếp được gặp được thầy thì quát tuyệt vời

Khóa học liên quan

Adobe Photoshop - Nâng Cao
3T Desgin
(10) 12 Học viên
468.000đ
568.000đ
(-18%)
468.000 568.000 -18%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 23 giờ 4 phút
Giáo trình: 168 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC