Adobe Illustrator - Trung Cấp

3T Desgin
10 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

 

Khóa đào tạo Adobe Illustrator – Trung Cấp

Phần Hai - Trung Cấp

Trong khóa học này, 3T Design không chỉ nói về cách tận dụng các tính năng Illustrator khác nhau 3T Design gắn mỗi khái niệm với một nhiệm vụ được xác định rõ ràng, đảm bảo rằng bạn kết thúc từng phần của khóa học với sự hiểu biết thực tế về các khái niệm. Khám phá cách chuyển đổi nghệ thuật đường được quét thành đường viền dựa trên vector, có thể mở rộng bằng cách sử dụng tính năng Dấu vết hình ảnh tự động. Ngoài ra, học cách tạo biểu trưng bằng các công cụ chuyển đổi, tạo biểu tượng cảm xúc bằng công cụ Gradient và biến một vòng tròn đơn giản thành một bông hoa origami phức tạp bằng cách sử dụng các hiệu ứng động trong Illustrator.

 

Giới thiệu khóa học

 

Những gì bạn sẽ học được trong khóa đào tạo này

 • Tự động theo dõi hình ảnh dựa trên pixel
 • Tạo tương tác đường dẫn tiết kiệm thời gian
 • Xây dựng các hình dạng hợp chất động
 • Khai thác toàn bộ sức mạnh của bảng điều khiển Lớp
 • Áp dụng hiệu ứng cho toàn bộ lớp
 • Gán nhiều lần tô và nét
 • Tạo chuỗi biến đổi
 • Sử dụng các công cụ Scale, Rotate, Shear và Reflect
 • Căn chỉnh và phân phối các đối tượng
 • Sử dụng công cụ Gradient và chú thích
 • Tạo gradient tuyến tính, xuyên tâm và tự do
 • Làm việc với hỗn hợp đối tượng và mặt nạ cắt
 • Tạo các đối tượng đan xen với Live Paint
 • Tích hợp hình ảnh nhiếp ảnh
 • Tô màu bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào
 • Áp dụng và mở rộng các hiệu ứng động
 • Lưu các hiệu ứng động dưới dạng một kiểu đồ họa
 • In tài liệu của bạn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tự động dò tìm trong Illustrator
 • Bài 2: Mở hình ảnh để nhúng
 • Bài 3: Đặt hình ảnh để tạo liên kết động
 • Bài 4: Tự động theo dõi và phân giải
 • Bài 5: Lấy mẫu trong Photoshop để có kết quả tốt hơn
 • Bài 6: Điều chỉnh giá trị ngưỡng
 • Bài 7: Tùy chọn theo dõi nâng cao
 • Bài 8: Mở rộng và đơn giản hóa các đường dẫn được theo dõi
 • Bài 9: Mở rộng quy mô theo dõi dựa trên vector của bạn
 • Bài 10: Các đường kẻ với các nét đều
 • Bài 11: Theo dõi cả nét vẽ và tô màu
 • Bài 12: Thế giới của những tương tác con đường phức tạp
 • Bài 13: Giới thiệu bốn chế độ hình dạng
 • Bài 14: Xây dựng các hình dạng hợp chất động
 • Bài 15: Loại trừ và con đường ghép
 • Bài 16: Trộn và kết hợp các chế độ hình dạng
 • Bài 17: Thêm đường dẫn vào hình dạng phức hợp
 • Bài 18: Sáu hoạt động của Pathfinder tĩnh
 • Bài 19: Làm việc với các đường dẫn chưa được lấp đầy và mở
 • Bài 20: Tùy chọn Pathfinder bổ sung
 • Bài 21: Lặp lại hoạt động Pathfinder cuối cùng
 • Bài 22: Chú giải là bảng điều khiển Lớp
 • Bài 23: Ẩn, hiển thị và tạo lớp
 • Bài 24: Di chuyển các đối tượng giữa các lớp
 • Bài 25: Khóa, cô lập và xem trước một lớp
 • Bài 26: Điều chỉnh thứ tự xếp chồng
 • Bài 27: Mở rộng nội dung của một lớp
 • Bài 28: Đặt tên và sắp xếp đồ vật
 • Bài 29: Đường dẫn phức hợp so với nhóm
 • Bài 30: Nhắm mục tiêu và định dạng một nhóm
 • Bài 31: Nhắm mục tiêu toàn bộ lớp
 • Bài 32: Bảng điều khiển Lớp để tô và nét
 • Bài 33: Gán nhiều lần tô và nét
 • Bài 34: Biến đổi điền và nét
 • Bài 35: Xóa và sao chép các lần xuất hiện
 • Bài 36: Tạo chuỗi chuyển đổi
 • Bài 37: Thủ thuật bảng điều khiển giao diện
 • Bài 38: Áp dụng hình thức cho loại có thể chỉnh sửa
 • Bài 39: Gán các mẫu cho phần tô và nét
 • Bài 40: Biến hình lục giác thành tổ ong
 • Bài 41: Xếp chồng các thuộc tính và hiệu ứng
 • Bài 42: Xây dựng chiều sâu với các nét vẽ bù đắp
 • Bài 43: Drop Shadow và Gaussian Blur
 • Bài 44: Lợi ích của phép biến đổi tĩnh
 • Bài 45: Giới thiệu công cụ Scale
 • Bài 46: Đặt nguồn gốc chuyển đổi
 • Bài 47: Thực hiện chỉnh sửa toàn cầu
 • Bài 48: Giới thiệu công cụ Xoay
 • Bài 49: Tạo hướng dẫn chuyển đổi
 • Bài 50: Sử dụng công cụ Scale để tạo các bản gốc
 • Bài 51: Hợp nhất và xoay vòng các nguyên thủy
 • Bài 52: Giới thiệu công cụ Shear
 • Bài 53: Skewing một đường để khớp với một đường khác
 • Bài 54: Nhân bản mạnh mẽ các cánh hoa của logo ngôi sao
 • Bài 55: Đường dẫn bù đắp: Một cách khác để chia tỷ lệ
 • Bài 56: Thêm bóng đổ nghiêng lệch
 • Bài 57: Chuyển đổi phác thảo đường dẫn từng phần
 • Bài 58: Sử dụng công cụ Reflect
 • Bài 59: Sử dụng công cụ Định hình lại
 • Bài 60: Chuyển đổi Mỗi lệnh
 • Bài 61: Cách liên kết và phân phối hoạt động
 • Bài 62: Hướng dẫn nhanh và thông minh
 • Bài 63: Căn chỉnh một nhóm với bảng vẽ
 • Bài 64: Phân phối các đối tượng trên bảng vẽ
 • Bài 65: Căn chỉnh với một đối tượng cố định
 • Bài 66: Phân phối theo một lượng không gian cụ thể
 • Bài 67: Sử dụng các tùy chọn Căn chỉnh làm công cụ định vị
 • Bài 68: Thêm các cạnh vào tác phẩm của bạn
 • Bài 69: Căn chỉnh mặt sau của các chữ cái của bạn
 • Bài 70: Tạo bóng từ các đối tượng 3D giả
 • Bài 71: Niềm vui của độ dốc tùy chỉnh
 • Bài 72: Gán và sửa đổi một gradient
 • Bài 73: Nâng màu từ hình ảnh dựa trên pixel
 • Bài 74: Thiết kế và lưu các gradient tuyến tính
 • Bài 75: Sử dụng công cụ Gradient và chú thích
 • Bài 76: Làm việc với gradient xuyên tâm
 • Bài 77: Bù đắp tâm của một gradient xuyên tâm
 • Bài 78: Kết hợp gradient với mặt nạ cắt
 • Bài 79: Điều chỉnh độ mờ của gradient
 • Bài 80: Làm việc với gradient dạng tự do
 • Bài 81: Các đường vẽ của gradient dạng tự do
 • Bài 82: Vẽ tóc gradient
 • Bài 83: Gán một gradient cho toàn bộ lớp
 • Bài 84: Gán các nét vẽ gradient
 • Bài 85: Kết hợp nhiều tô màu gradient
 • Bài 86: Xuất biểu tượng cảm xúc của bạn dưới dạng tệp PNG
 • Bài 87: Các chức năng lâu đời nhất của Illustrator
 • Bài 88: Tạo hỗn hợp đối tượng động
 • Bài 89: Chuyển hướng hỗn hợp bằng cách chỉnh sửa cột sống của nó
 • Bài 90: Tạo gradient hình dạng tùy chỉnh
 • Bài 91: Thêm kết cấu vào gradient tùy chỉnh của bạn
 • Bài 92: Đáp ứng lệnh Reverse Front to Back
 • Bài 93: Tạo mặt nạ cắt
 • Bài 94: Che nội dung của toàn bộ lớp
 • Bài 95: Khắc phục sự cố với công cụ Blend
 • Bài 96: Căn chỉnh khoảng thời gian của bạn phù hợp với cột sống
 • Bài 97: Di chuyển các đối tượng vào một mặt nạ cắt
 • Bài 98: Trộn giữa các nhóm
 • Bài 99: Pha trộn màu sắc của các đường dẫn tuần tự
 • Bài 100: Tô màu các khu vực chồng chéo
 • Bài 101: Giới thiệu Live Paint
 • Bài 102: Sửa đổi các nét vẽ Trực tiếp
 • Bài 103: Sử dụng công cụ Live Paint Selection
 • Bài 104: Tô màu nghệ thuật đường theo dõi hoặc tự do
 • Bài 105: Tự động phát hiện khoảng cách
 • Bài 106: Hợp nhất các đối tượng sơn trực tiếp
 • Bài 107: Làm đầy một vùng bằng một gradient
 • Bài 108: Giới thiệu dải Mobius giả
 • Bài 109: Vẽ một dải ruy băng bằng cách sử dụng sự pha trộn đối tượng
 • Bài 110: Vi phạm tất cả các luật về thứ tự xếp chồng
 • Bài 111: Xem lén: Tác phẩm nghệ thuật tô màu lại
 • Bài 112: Đổ bóng đối tượng Live Paint với các gradient
 • Bài 113: Điều chỉnh độ dốc của bạn để phù hợp với nghệ thuật của bạn
 • Bài 114: Giới thiệu hình ảnh dựa trên pixel
 • Bài 115: Đặt một bức ảnh vào tác phẩm nghệ thuật của bạn
 • Bài 116: Làm việc với các hình ảnh được liên kết
 • Bài 117: Chia tỷ lệ và cắt xén với hộp giới hạn
 • Bài 118: Vẽ đường viền xung quanh hình ảnh
 • Bài 119: Cắt hình ảnh bằng mặt nạ cắt
 • Bài 120: Sử dụng các nút Mặt nạ và Cắt hình ảnh
 • Bài 121: Tạo các dấu cắt động xung quanh tác phẩm của bạn
 • Bài 122: Đặt hình ảnh có độ trong suốt
 • Bài 123: Đặt ảnh vào loại có thể chỉnh sửa
 • Bài 124: Thêm hiệu ứng nét sau loại ảnh
 • Bài 125: Đóng gói tất cả các hình ảnh và phông chữ được liên kết
 • Bài 126: Tạo màu sắc bằng cách sử dụng các quy tắc hài hòa
 • Bài 127: Giới thiệu bảng Hướng dẫn Màu
 • Bài 128: Các mô hình màu: RGB, CMKY và Lab
 • Bài 129: 23 quy tắc hài hòa màu sắc, được sơ đồ hóa
 • Bài 130: Trộn và kết hợp hài hòa màu sắc
 • Bài 131: Sử dụng nhóm màu làm quy tắc hài hòa
 • Bài 132: Đang tải thư viện mẫu được xác định trước
 • Bài 133: Giới thiệu hộp thoại Chỉnh sửa Màu sắc
 • Bài 134: Làm chủ các điều khiển Chỉnh sửa Màu sắc
 • Bài 135: Giới hạn màu vào thư viện mẫu
 • Bài 136: Chia sẻ các mẫu giữa các tài liệu
 • Bài 137: Làm cho thư viện swatch của bạn bền bỉ
 • Bài 138: Thay đổi nhiều màu cùng một lúc
 • Bài 139: Giới thiệu lệnh Recolor Artwork
 • Bài 140: Chỉnh sửa màu sắc trong bánh xe màu Lab
 • Bài 141: Định vị các màu cụ thể trong tác phẩm nghệ thuật của bạn
 • Bài 142: Tô màu tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng một nhóm
 • Bài 143: Giảm nghệ thuật của bạn thành ba màu điểm
 • Bài 144: Năm phương pháp khử màu
 • Bài 145: Tô màu lại một mẫu ô lặp lại
 • Bài 146: Các tính năng yêu thích của tôi trong tất cả Illustrator
 • Bài 148: Áp dụng và mở rộng hiệu ứng động
 • Bài 149: Vẽ một khối lập phương trực giao
 • Bài 149: Tạo một khối lập phương động
 • Bài 150: Chuẩn bị và tô màu các hình khối
 • Bài 151: Thêm ánh sáng và bóng tối với Outer Glow
 • Bài 152: Nhắm mục tiêu nội dung của một nhóm
 • Bài 153: Hiệu ứng cắt bên trong các đối tượng
 • Bài 154: Tạo cánh hoa với Pucker và Bloat
 • Bài 155: Quy mô, xoay và nhân bản trong một thao tác
 • Bài 156: Cài đặt Hiệu ứng Raster Tài liệu
 • Bài 157: Xen kẽ màu sắc của các đối tượng lặp lại
 • Bài 158: Tạo hiệu ứng origami với Zig Zag
 • Bài 159: Nhân đôi hiệu ứng giữa các lần điền
 • Bài 160: Trao đổi màu sắc trong nghệ thuật động
 • Bài 161: Lưu thuộc tính và hiệu ứng
 • Bài 162: Giới thiệu bảng điều khiển Kiểu đồ họa
 • Bài 163: Tạo phong cách đồ họa của riêng bạn
 • Bài 164: Gán một kiểu cho toàn bộ lớp
 • Bài 165: Cập nhật kiểu đồ họa
 • Bài 166: Thử nghiệm tự do mà không bị phạt
 • Bài 167: Kết hợp nhiều phong cách
 • Bài 168: Hoàn toàn làm chủ phong cách đồ họa
 • Bài 169: Tinh chỉnh hiệu ứng Pucker and Bloat
 • Bài 170: Công cụ in phức tạp của Illustrator
 • Bài 171: In sang kho giấy màu
 • Bài 172: Thêm một Bleed để in không viền
 • Bài 173: Bảng xem trước sự phân tách
 • Bài 174: Làm việc với màu sắc tại chỗ của Pantone
 • Bài 174: Làm việc với màu sắc tại chỗ của Pantone
 • Bài 176: Khắc phục sự cố và in thừa
 • Bài 177: Giới thiệu lệnh Print
 • Bài 178: Thêm dấu cắt và dấu của máy in
 • Bài 179: Xuất phân tách màu

Thông tin giảng viên

3T Desgin
24 học viên 7 khóa học

Với hơn 1000 khách hàng

Trong hơn 3 năm, Viện Đồ Họa 3T Design cung cấp các chương trình đào tạo cho hơn 1000 khách hàng bao gồm các công ty, doanh nghiệp, và các học viên trên toàn quốc, với các khóa học online và offline chất lượng, với giáo trình được biên soạn bài bản, chuyên sâu đáp ứng nhu cầu học tập của học viên

Với sứ mệnh: Kiến tạo nền tảng, Khơi nguồn sáng tạo, Nâng tầm đẳng cấp Sẻ giúp các học viên tiếp cận dể dàng hơn với những công cụ sáng tạo

3T Design lấy 3 chữ Tâm, Tầm, Tài làm nền tảng cũng như kim chỉ nam để định hướng phát triển Đến với 3TDesign để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và sự cần mẫn của đội ngủ chúng tôi

Học viên đánh giá

5
10 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Trường Vỹ

Công nhận bài giảng nó dài thật, nhưng mình rất thích, rất tỷ mỹ và sát sao, mình đã hiểu rỏ về công cụ nhiều hơn, không còn hoang mang học vẹt nữa, kiểu bảo sao làm đấy, nhưng giờ thì không 3TDesign đả cho tôi thấy được mục đích thực sự mình học phần mềm là gì, phải hiểu được bản chất trước khi sáng tạo và hoàn thiện ý tưởng

Hoang Quốc Huy

Mình đã rất ấn tượng với khóa học với những nội dung, bài tập và cách giảng dạy rất tỉ mỹ và chuyên sâu

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Kết thúc phần 2 chỉ biết nói cảm ơn rất nhiều đến độ ngũ 3TDesign

Nông Thị Thủy

Thật đáng đồng tiền bác gạo nhịn ít hôm mới mua được khóa học, phải gắng học hết

Trương Như Hiền

thầy giảng dễ hiểu chi tiết, hãy học và cảm nhận

Mai Văn Hạnh

Nhìn bộ giáo án quá xịn sò, nhìn là thích ngay và mình đã chọn đúng khi quyết định mua khóa học

Trần Thị Dịu

cám ơn đội ngũ đã sản xuất ra những khóa học chất lượng

Nguyễn My

mình sẻ học những khóa tiếp theo để hoàn thiện chương trình học ps

Hoàng Như Ý

học đến đây thật là tuyệt vời, mình như vừa hoàn thành một thử thách lớn tròng đời

Nguyễn Công Tứ

Một niềm vui nhỏ khi học được những thứ quá bổ ích

Khóa học liên quan

Adobe Illustrator - Cơ Bản
3T Desgin
(10) 7 học viên
168.000đ
268.000đ
(-38%)
Adobe Illustrator - Nâng Cao
3T Desgin
(10) 7 học viên
468.000đ
568.000đ
(-18%)
468.000đ 568.000đ -18%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 179 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC